Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadás helye: 

Tabdi (Önkormányzati Hivatal) 

Időpontja:   Kedd: 7,30 - 12,30 óráig

                     Csütörtök: 14,00 - 16,00 óráig

                     Péntek: 8,00 -11,00 óráig

Kaskantyú (Művelődési Ház)

Hétfő: 7,30 - 12,30 óráig

Szerda: 10,00 - 15,00 óráig

Családsegítő: Tóthné Varga Regina

Elérhetősége: Mobil: 06/70/638-4905

Tabdin: 78/310-246

Kaskantyún: 78/546-200

Készenléti ügyelet telefonszáma: 06/20/315-9795 (krízis esegén hívható)

 Miben segít Önnek a Család és Gyermekjóléti Szolgálat?

CSALÁDSEGÍTÉS KERETÉBEN:

- figyelemmel kíséri a községben élő felnőtt lakosság életvitelét, és fogadja a felnőtt lakosság veszélyeztetettségére vonatkozó jelzéseket (pl. egyedüllét, ellátatlanság)

-  mindennapi életvitellel kapcsolatban szociális és mentálhigiénés tanácsadást nyújt

- információt ad, az anyagi nehézségekkel küzdőknek az őket megilllető ellátásokról és az igénybe vételt segíti (pl. védendő fogyasztóvá nyilvánítás, helyi támogatásokhoz való hozzájutás)

- segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében (pl. nyugellátás, rokkantellátás, hozzátartozó ellátások - árvaellátás, özvegyi nyugdíj - intézeti ellátás igénylése)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN:

- figyelemmel kíséri a községben élő 18 év alatti korosztály életvitelét, ellátását,

- jelzőrendszert működtet és fogadja a 18 év alatti korosztály veszélyeztetettségére vonatkozó jelzéseket

- alapellátás keretében rendszeres kapcsolatot tart a családdal és közreműködik a gyermeki veszélyeztetettség megszüntetésében,

- szükség esetén javaslatot tesz hatósági intézkedésre (pl. védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel)

- segítséget nyújt a családtámogatási ellátások igénylésében (Gyed, Gyes, Gyet, családi pótlék, anyasági támogatás) illetve a gyermekeket megillető helyi támogatások igénylésében

Ha gyermeket érintő veszélyeztetésről tud (p. bántatlmazás, elhanyagolás, magas számú iskolai hiányzás, csavargás) kérem minden esetben jelezze, mert ez valamennyi állampolgár kötelessége!