Települési értéktár

Tabdi Települési Értéktár

 

Tabdi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 16-1 ülésén döntött a Tabdi Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakításáról azzal a céllal, hogy azonosítsa a településünk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat, ellássa az értékek gondozásával kapcsolatos feladatokat.

 A Tabdi Települési Értéktár a városunk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Az értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

 A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg, az alábbiak szerint:

nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.”

 A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

a) agrár- és élelmiszergazdaság;

b) egészség és életmód;

c) épített környezet;

d) ipari és műszaki megoldások;

e) kulturális örökség;

f) sport;

g) természeti környezet;

h) turizmus és vendéglátás.

 A Tabdi település közigazgatási területén található, illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti írásban Tabdi település Polgármesteréhez címzett javaslatában. 

A Bizottság és az Önkormányzat számára egyaránt fontos, hogy a község lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikkal segítségünkre lehessenek településünkre jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

 A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslattételhez a formanyomtatvány letölthető ide kattintva:

 A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti értékek adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,

- a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint

- szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a polgarmester@tabdi.hu e-mail címre, vagy postai úton (ez esetben mellékletként elektronikus adathordozón is kérjük) lehet eljuttatni Tabdi Község Polgármestere 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. címre.

 A beérkezett javaslatokat a polgármester a Tabdi Települési Értéktár Bizottsághoz továbbítja.

 A Tabdi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, és akár a nemzeti értékek csúcsát jelentő Hungarikumok Gyűjteményébe is.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

 

Tabdi Község Önkormányzata

Tabdi Települési Értéktár Bizottság


 

Tabdi Települési Értéktár Bizottság

 

Székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

Tagjai: elnök:  Varga Gyula

tagok:  Lengyel Pálné

Picard Tünde


Tabdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Javaslattételi minta

Ajánlat minta

Letölthető nyilatkozat

 


Tabdi Települési Értéktár Bizottság

által nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek

 

Nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

A Tabdi Dankó-villa (2/2019(04.09.) sz határozat)

A Tabdi Pék-tó  3/2019(04.09.) sz határozat

A Tabdi Kőrises Égerláp Természetvédelmi Terület  4/2019(04.09.) sz határozat

Fodor Zoltán munkássága (1/2021(05.10.) sz határozat)

Etus és Feró nyitott pincéje(2/2021(05.10.) sz határozat)

Szent Erzsébet  Tabdi Római Katolikus Templom (3/2021(05.10.) sz határozat)