Települési értéktár

Tabdi Települési Értéktár

 

Tabdi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 16-1 ülésén döntött a Tabdi Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakításáról azzal a céllal, hogy azonosítsa a településünk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat, ellássa az értékek gondozásával kapcsolatos feladatokat.

 A Tabdi Települési Értéktár a városunk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Az értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

 A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg, az alábbiak szerint:

nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.”

 A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

a) agrár- és élelmiszergazdaság;

b) egészség és életmód;

c) épített környezet;

d) ipari és műszaki megoldások;

e) kulturális örökség;

f) sport;

g) természeti környezet;

h) turizmus és vendéglátás.

 A Tabdi település közigazgatási területén található, illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti írásban Tabdi település Polgármesteréhez címzett javaslatában. 

A Bizottság és az Önkormányzat számára egyaránt fontos, hogy a község lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikkal segítségünkre lehessenek településünkre jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

 A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslattételhez a formanyomtatvány letölthető ide kattintva:

 A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti értékek adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,

- a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint

- szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a polgarmester@tabdi.hu e-mail címre, vagy postai úton (ez esetben mellékletként elektronikus adathordozón is kérjük) lehet eljuttatni Tabdi Község Polgármestere 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. címre.

 A beérkezett javaslatokat a polgármester a Tabdi Települési Értéktár Bizottsághoz továbbítja.

 A Tabdi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, és akár a nemzeti értékek csúcsát jelentő Hungarikumok Gyűjteményébe is.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

 

Tabdi Község Önkormányzata

Tabdi Települési Értéktár Bizottság


 

Tabdi Települési Értéktár Bizottság

 

Székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

Tagjai: elnök:  Varga Gyula

tagok:  Lengyel Pálné

Picard Tünde


Tabdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Javaslattételi minta

Ajánlat minta

Letölthető nyilatkozat

 


Tabdi Települési Értéktár Bizottság

által nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek

 

2019.02.13--i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

A Tabdi Dankó-villa

A Tabdi Pék-tó

A Tabdi Kőrises Égerláp Természetvédelmi Terület

2019. 04. 04-i ülésen javasolt helyi értékek:

Fodor Zoltán munkássága

Etus és Feró nyitott pincéje

2020.05.15--i ülésen a 2019.04. 04-i ülésen javasolt helyi értékeket a bizottság elfogadta.

2021. 05. 10-i ülésen  a következő határozatot hozta

1/2021(05.10.) sz határozat: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.törvény és a 114/2013(IV.16.) Korm. Rendelet alapján felterjeszti Fodor Zoltán vésnök munkásságát  a megyei értéktárba. Ennek módját, részleteit a tagok a következő ülésig kidolgozzák.

     2/2021(05.10.) sz határozat: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.törvény és a 114/2013(IV.16.) Korm. Rendelet alapján felveszi a  Szent Erzsébet  Tabdi Római Katolikus Templomot a  helyi értéktárba.

Szent Erzsébet  Tabdi Római Katolikus Templomot