Szolgáltatok

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Magyar Telekom Nyrt

EDF DÉMÁSZ Zrt

GDF SUEZ

KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. /Szennyvíz

BÁCSVÍZ Zrt./Ivóvízszoltáltatás