Rendeletek

Hatályos rendeletek

Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

A közterület használatáról

Tabdi község címeréről és zászlajáról 

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól

A működési jog alapján folytatható önálló orvosi tevékenység háziorvosi, fogorvosi körzeteiről

Tabdi község hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről

A helyi építési előírásokról

Az önkormányzat által adományozható elismerésekről

A szociális ellátásokról

A házasságkötés hivatali helyiségen és hivatali időn kívüli engedélyezéséről, valamint a fizetendő díjakról

A gyermekvédelmi ellátásokról

Tabdi község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadása

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Tabdi község önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Tabdi község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A tanyagondnoki szolgálatról

Az útépítési hozzájárulásról

A köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

A helyi adókról

A talajterhelési díjról

Tabdi község önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Tabdi község önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Tabdi község településképének védelméről

A civil szervezetek támogatásáról

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Tabdi község önkormányzata 2017. évi zárszámadása

A partneri egyeztetés szabályairól

A szociális célú tűzifa támogatásról

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló rendelet