Egészségügy fejlesztése Tabdin     

Egészségügy fejlesztése Tabdin

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/egeszsegugy-fejlesztese-tabdin

Projektazonosító: TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006

A támogatás kedvezményezettje: Tabdi Községi Önkormányzat

A támogatás összege: 13.000.000.- Ft

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2020. 11. 13.

A projekt célja: az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg is orvosi rendelőként működő 6224 Tabdi, Szent István u. 3. (hrsz:402/1.) szám alatti épület felújításával, átalakításával és bővítésével egy új egészségügyi komplexum került létrehozásra, amely a háziorvosi és fogorvosi ellátást integrálja.

A projekt tartalma: az egészségügyi alapellátások némiképp egy helyiségbe történő integrálása céljából a fogorvosi ellátást a Kossuth Lajos u. 10 szám alatti ingatlanból a háziorvosi praxisnak már helyt adó kibővülő épületbe költöztettük, bízva a még hatékonyabb és összehangoltabban működésben. Ugyanezen ingatlanból a védőnői szolgálat is távozni fog. A fogorvos Szent István utca 3. szám alatti ingatlanba történő költöztetésével ingatlankiváltásra kerül sor. A kiváltott épület a település központjának rehabilitációja érdekében elbontásra kerül és jelen projekt keretében az elbontásra kerülő épületrész újraépítése is megtörtént.

A projekt várható eredménye: Hatékonyabb és összehangoltabb működés