Napköziotthonos Óvoda

 

Az óvoda neve:

 Tabdi Napköziotthonos Óvoda

Az óvoda címe:

 

 

 

Az óvoda vezetője:

címe:

 

 

  Az intézmény alapítója,

    illetve fenntartója:

 

 

 

Az intézménybe felvehető max.  gyermeklétszám:   

 

      Jelenlegi gyermeklétszám:

 Óvodapedagógusok száma:

Dajkák száma:

 

 Óvodai csoportok száma:  

6224. Tabdi, Kossuth L. u. 7.

Tel.: 06-78/ 310-011
E-mail: tabdiovoda@freemail.hu

 

Horváth-Hetényi Vivien

6224. Tabdi, Kossuth Lajos u. 17.

Tel.: 06-20/4629080

 

Tabdi Község Önkormányzata

6224. Tabdi, Kossuth L. u. 9.

Tel.: 06-78/ 310-246  Fax:06-78/ 310-277

hivatal@tabdi.hu 

 

 

50 fő

 

26 fő

 

3 fő

2 fő

 

2 vegyes életkorú csoport

-       Kis-középső csoport

-       Nagy-középső csoport

 

 

Óvodánk nyitva tartási rendje

 

Téli nyitvatartási rend

Nyári nyitvatartási rend

7:00 – 17:00

6:30 – 17:00

 

Gyermekképünk

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi, biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs lesz.

 

Óvodaképünk

 

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag méltó nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3 éves korától az iskolába lépésig.

¨           Legyen az óvoda nyitott a változó világ kihívásaira.

¨           A gyermek, tevékenységközpontú óvodai neveléssel tartalmas gyermekkort teremtsen az óvoda, melyben érvényesül a szabadság és önmegvalósítás, ahol a gyermekek egyéni képességeik szerint fejlődhetnek.

¨           Partnerközpontú szemlélet, feleljen meg az óvoda a fenntartói, szülői igényeknek, társadalmi elvárásoknak. A családi nevelés kiegészítőjeként a szülőkkel közösen neveljünk vidám, egészséges, boldog gyermekeket.

¨           Óvodai nevelésünk a gyermekek személyiségfejlesztését, a családi nevelés kiegészítését, a gyermekek iskolai életmódra való felkészítését vállalja fel.

 

 

NAPIRENDÜNK

  700 - kb. 1030          330 h        Játék; egyéb szabadon választott tevékenység, tisztálkodás,   tízóraizás, kötött és kötetlen foglalkozások

 kb. 1030 - 1200        130 h         Tisztálkodás, öltözködés, levegőzés, udvari játék, séta az időjárás     függvényében

kb. 1200  - 1300        100h         Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, ebéd,; előkészületek a pihenéshez.

kb. 1300 - 1500         200 h       Mesehallgatás, pihenés

kb. 1500 - 1700         200 h      Folyamatos ébredés, tisztálkodás, uzsonnázás, játék, egyéb szabadon választott tevékenység (akár udvari tartózkodás az időjárás függvényében) hazamenetelig.

 

 

Óvodai nevelésünk célja

 

Programunkban valljuk, hogy az életre való felkészítés csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.

A „Napraforgó”  helyi óvodai programunkba beépítettük a kompetencia alapú komplex nevelés elveit, mely még hatékonyabbá teszi a gyermeki személyiség fejlesztését.

 

Az óvodai nevelésünk feladata

Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül:    - az egészséges életmódra nevelés alakítása;

                    - az érzelmi- erkölcsi nevelés, a szocializáció biztosítása;

                    - az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

 

Óvodai életünk tevékenységformái

A tevékenységközpontú óvodai nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre, és a nevelési folyamat négy feladatrendszerén keresztül valósul meg.

v       Játék és tanulási tevékenység

v       Társas és közösségi tevékenység

v       Munka tevékenység

v       Szabadidős tevékenység

 

Heti tevékenységeink

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

 

mindennapos testnevelés

 

mindennapos testnevelés

 

mindennapos testnevelés

 

mindennapos testnevelés

 

mindennapos testnevelés

 

 

mese-vers

 

testnevelés

 

matematika

 

természet-társadalom-ember

 

 

ábrázolás

 

 

ének-zene

 

 

 

 

 

 

Óvodánk sajátos feladatai 

J       Dohányzás vagy egészség kiegészítő program az egészséges életmódra neveléshez.

J       Tüzet viszek - tűzvédelem óvodásoknak

J       Az informatikai műveltség megalapozásának megkezdése

J       Ovi-zsaru program  

Szolgáltatásaink

Tevékenység

Fejlesztő

Időpont

Katolikus hittan

Herceg József

 hitoktató

 péntek délelőtt

Dohányzás elleni prevenciós program

   nagy csoportos óvodapedagógus

 november

Ovis tűzoltó

 

Halász Ottóné

Fuszanecker Jánosné

 

alkalomszerűen

 

Néptánc

Halász Ottóné

Hetényi Vivien

alkalomszerűen