Magyar Falu Program "Orvosi eszköz - 2020" MFP-AEE/2020

A projekt keretében a felújított korszerű orvosi rendelőbe 715.303.- Ft értékben orvosi eszközök beszerzésére kerül sor

Magyar Falu Program "Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása - 2020" MFP-BJA/2020

A projekt keretében a Tabdi Petőfi Sándor utcában a kijelölt járdaszakaszon új berton borítására kerül sor 368 m2 területen. A támogatás össz értéke 2.088.313.- Ft

Magyar Falu Program "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020" MFP-OJF/2020

A Tabdi Napköziotthonos Óvoda felújításra került. A teljes összképhez szükséges, hogy az óvoda udvara is rendezett legyen. Ennek keretében az óvodaudva korszerűsítése valósul meg a pályázat keretében (Játszóudva, kerítés). A támogatás össz értéke: 4.999.998.- Ft