Magyar Falu Program 2020.

Magyar Falu Program "Orvosi eszköz - 2020" MFP-AEE/2020

A projekt keretében a felújított korszerű orvosi rendelőbe 715.303.- Ft értékben orvosi eszközök beszerzésére kerül sor

Magyar Falu Program "Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása - 2020" MFP-BJA/2020

A projekt keretében a Tabdi Petőfi Sándor utcában a kijelölt járdaszakaszon új beton (térkő) borítására kerül sor 368 m2 területen. A támogatás össz értéke 2.088.313.- Ft

Magyar Falu Program "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020" MFP-OJF/2020

A Tabdi Napköziotthonos Óvoda felújításra került. A teljes összképhez szükséges, hogy az óvoda udvara is rendezett legyen. Ennek keretében az óvodaudva korszerűsítése valósul meg a pályázat keretében (Játszóudva, kerítés). A támogatás össz értéke: 4.999.998.- Ft

Magyar Falu Program 2021.

- Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021" MFP-UHK/2021.

A Tabdi Munkácsy Mihály, József Attila, Fenyves utcák szilárd útburkolattal történő kiépítése. A támogatás össz értéke19.999.998.- Ft

Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021" MFP-ÖTIK/2021.

A Tabdi, Vasút utcában található önkormányzati szolgálati lakások felújítása, valamint környezetrendezése. A támogatás össz értéke a két lakásra 29.999.987.- Ft

Magyar Falu Program 2022.

Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022. MFP-UHK/2022.

A Tabdi, Szlovák dűlő út útmegerősítése összesen 480 m hsszan 1680 m2 felülten. A támogatás össz értéke: 9.999.998.- Ft

Magyar Falu Program "Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - 2022" MFP-BJA/2022.

A Tabdi, Kossuth Lajos utca 13-49. szám előtti belterületi 74/5 hrsz-ú járda (325 m hosszúságban 1,4 m szélességben) felújítása. A támogatás össz értéke: 5.151.659.- Ft

Magyar Falu Program " Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022 "MFP-TFB/2022.

Tanyabusz beszerzése Tabdi községben. A támogatás össz értéke: 15.000.000.- Ft