HVI határozata a megválasztható képviselő-testületi tagok számának megállapításáról